Algemeen

Het leren spelen van een instrument is een mooi, maar lang proces. Elke leerling heeft zijn of haar eigen tempo. Ik vind het belangrijkste uitgangspunt dat een kind gemotiveerd blijft om muziek te leren maken. In mijn lessen ben ik dan ook steeds dáár naar op zoek. Daarom hecht ik veel waarde aan smaak en voorkeuren van een leerling. Een kind dat een stuk leert dat het zelf heeft aangedragen gaat daar hard zijn best voor doen. Ik werk dientengevolge met uiteenlopend materiaal (zoals liedbundel Eigen-wijs, Hal Leonard pianomethode, klassieke boeken van bijvoorbeeld Carl Czerny voor piano), afhankelijk van de behoefte van de leerling. Maar ook pas ik popliedjes aan aan het niveau van de leerling, want veel kinderen en jongeren houden van popmuziek. In de lessen verwerken we theorie en gehoortraining. Noten lezen hoort daar ook bij.

 

Ouders/verzorgers zijn altijd welkom om te komen kijken bij de lessen, mits de leerling daar mee instemt. Voorspelen is geen verplichting, wel stimuleer ik dat enorm omdat ik het belangrijk vind dat leerlingen er ervaring mee op doen. Leerlingen kunnen meedoen aan het Muziekcafé in Veenhuizen, een informele plek waar musici kunnen laten horen en zien wat ze zoal in huis hebben. Een belangrijk streven is dat jonge musici met elkaar muziek gaan en blijven maken.

 

Aanmelding

Over lestijden en -dagen maken we afspraken op maat. Meld uw kind aan door een mail te sturen. Zie daarvoor de knop 'Contact'. Vermeld in de mail de volgende zaken: naam en leeftijd van het kind, instrument of cursus en dag en tijd van voorkeur. U ontvangt zo snel mogelijk bericht over plaatsing van uw kind. Zie voor de verdere procedure de knop 'Algemene Voorwaarden'.